Uczelnie prywatne

Student uczelni prywatnej musi otrzymać indywidualną zgodę Kierownika Studium Wychowania Fizycznego na zaliczenie zajęć wf w formie zajęć tanecznych. Studentom uczelni prywatnych na koniec semestru wystawiamy zaświadczenia.