POJEDYNCZE WEJŚCIE

RDC

1 godz.

50 zł

RDC

1 godz. 15 min.

60 zł

RDC

1,5 godz.

70 zł

KARNETY KURSÓW REGULARNYCH DLA DOROSŁYCH

4 x 1h

Standard I

160 zł

4 x 1h 15min.

Standard II

190 zł

4 x 1,5h

Standard III

230 zł

8 x 1h

Extra I

280 zł

8 x 1,5h

Extra II

390 zł

20h

Premium

599 zł

Rabaty na karnety:

  • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. z ważną legitymacją studencką – 10%
  • Zniżka dla pary przy zapisie na ten sam kurs regularny – 10% na drugi karnet

Ważność karnetów regularnych to 30 dni. Karnety kursów regularnych nie są przyporządkowane do jednego kursu tzn., że można je wykorzystywać wobec dowolnych zajęć regularnych.

KARNETY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KARNETY MIESIĘCZNE

KIDS DANCE

1x1h w tygodniu

180 zł

KIDS DANCE

2x1h w tygodniu

300 zł

KIDS DANCE

1x1,5h w tygodniu

260 zł

KIDS DANCE

2x1,5h w tygodniu

390 zł

KARNETY SEMESTRALNE

KIDS DANCE

1x1h w tygodniu

765 zł

KIDS DANCE

2x1h w tygodniu

1275 zł

KIDS DANCE

1x1,5h w tygodniu

1105 zł

KIDS DANCE

2x1,5h w tygodniu

1657,50 zł

KARNETY ROCZNE

KIDS DANCE

1x1h w tygodniu

1530 zł

KIDS DANCE

2x1h w tygodniu

2550 zł

KIDS DANCE

1x1,5h w tygodniu

2210 zł

KIDS DANCE

2x1,5h w tygodniu

3315 zł

KARTA PARTNERSKA PZU SPORT

Pojedyncze zajęcia

1 godz.

dopłata 10 zł

Pojedyncze zajęcia

1,5 godz.

dopłata 20 zł

Pojedyncze zajęcia

2 godz.

dopłata 30 zł

Z karty można skorzystać tylko na jednych zajęcia w ciągu dnia.

Zasady korzystania z zajęć z kartą PZU Sport wymagają okazania ważnej karty oraz ważnego dokumentu ze zdjęciem.

KARTA PARTNERSKA FitProfit

Pojedyncze zajęcia

1 godz.

bez dopłat

Korzystając z karty FitProfit można wziąć udział w 1 zajęciach regularnego kursu dziennie (godzina zegarowa).

Zasady korzystania z zajęć z kartą FitProfit wymagają okazania ważnej karty oraz ważnego dokumentu ze zdjęciem.

WYNAJEM SAL

85m2

Sala nr 1

100 zł/h

100m2

Sala nr 2

150 zł/h

50m2

Sala nr 3

50 zł/h

Cena wynajmu sali do 5 osób do godziny 17:00 powyżej, prosimy o kontakt w celu omówienia indywidualnej oferty info@revolutiondancecenter.pl.