KARNETY KURSÓW REGULARNYCH DLA DOROSŁYCH

KARNETY MIESIĘCZNE

4 x 1h

Standard I

160 zł

4 x 1h 15min.

Standard II

190 zł

4 x 1,5h

Standard III

230 zł

8 x 1h

Extra I

280 zł

8 x 1,5h

Extra II

390 zł

20h

Premium

599 zł

Rabaty na karnety:

  • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. z ważną legitymacją studencką – 10%
  • Zniżka dla pary przy zapisie na ten sam kurs regularny – 10% na drugi karnet

Na kursy regularne obowiązują karnety miesięczne. Karnety na kursy regularne ważne są od 1 do ostatniego dnia miesiąc, ważne przez 31 dni. Płatności dokonujemy do pierwszych zajęć w miesiącu. Karnety kursów regularnych są przyporządkowane do jednego kursu.

POJEDYNCZE WEJŚCIE

RDC

1 godz.

50 zł

RDC

1 godz. 15 min.

60 zł

RDC

1,5 godz.

70 zł

Wejście jednorazowe można wykorzystać na pierwsze zajęcia, po wykorzystaniu jednorazowego wejścia na zajęcia obowiązują karnety miesięczne.

KARNETY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KARNETY MIESIĘCZNE

KIDS DANCE

1x1h w tygodniu

180 zł

KIDS DANCE

2x1h w tygodniu

300 zł

KIDS DANCE

1x1,5h w tygodniu

260 zł

KIDS DANCE

2x1,5h w tygodniu

390 zł

KARNETY SEMESTRALNE

KIDS DANCE

1x1h w tygodniu

765 zł

KIDS DANCE

2x1h w tygodniu

1275 zł

KIDS DANCE

1x1,5h w tygodniu

1105 zł

KIDS DANCE

2x1,5h w tygodniu

1657,50 zł

KARNETY ROCZNE

KIDS DANCE

1x1h w tygodniu

1530 zł

KIDS DANCE

2x1h w tygodniu

2550 zł

KIDS DANCE

1x1,5h w tygodniu

2210 zł

KIDS DANCE

2x1,5h w tygodniu

3315 zł

WYNAJEM SAL

85m2

Sala nr 1

100 zł/h

100m2

Sala nr 2

150 zł/h

50m2

Sala nr 3

50 zł/h

Cena wynajmu sali do 5 osób do godziny 17:00 powyżej, prosimy o kontakt w celu omówienia indywidualnej oferty info@revolutiondancecenter.pl.