Akrobatyka Grupa 7-11 lat

Akrobatyka dla najmłodszych to zajęcia, na których dzieci uczą się podstawowych elementów akrobatycznych (przewroty, przerzuty, podstawa stania na rękach). Główny nacisk położony jest jednak na wzmocnienie licznych grup mięśniowych oraz zwiększenie mobilności stawów, co będzie miało wymierny wpływ na bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie poznawania kolejnych, coraz bardziej skomplikowanych elementów.

Akrobatyka to nie tylko wspaniały sport, uczy ona dyscypliny, systematycznej pracy nad sobą, pracy w grupie oraz przezwyciężania własnych słabości i ograniczeń.

Akrobatyka Grupa 12-15 lat

Zajęcia dla młodzieży, na których w trakcie semestru usystematyzowane zostaną podstawowe ruchy akrobatyczne a w dalszej kolejności nacisk położony będzie na bardziej zaawansowane figury (przerzuty, salta, stanie/chodzenie na rękach). Intensywny trening przełoży się na poprawę sylwetki, zdolności motoryczne oraz poprawę zmysłu równowagi.

Akrobatyka dorośli

Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych, odpowiednie zarówno dla osób, które chcą dopiero postawić pierwsze kroki w akrobatyce jak i dla tych, którzy posiadają już pewne doświadczenie. Nacisk położony jest na ćwiczenia siłowe oraz zwiększające mobilność stawów, co wpłynie na poprawę sylwetki oraz poprawi ogólne samopoczucie.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ NAUKĘ TAŃCA?

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA I DOŁĄCZ DO NAS!