Absolwentka studiów pierwszego stopnia choreografii na Akademii Muzycznej w Łodzi. We Lwowie wspólnie z teatrem tańca TILo współtworzyła spektakl „Głód Pragnienie Sztuka.” w ramach projektu Art Resistentia. Brała udział w performansie na Litwie w ramach programu „KAUNAS2022” wspólnie z tancerzami zespołu Nuepiko. Współpracowała z Jackiem Owczarkiem, z tego procesu powstał duet „Czemu nie ma”. Obecnie jest tancerką Bcause Dance Company, gdzie role choreografa pełni Bartek Woszczyński, jak również jest tancerką w spektaklu Macieja Kuźmińskiego „Every Minute Motherland” który był pokazany wiele razy za granicą i na terenie Polski.